Privacyverklaring

Lotus Haarmode hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lotus Haarmode houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Lotus Haarmode zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien i na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Voor bovenstaande doelstelling(en) zullen wij onder meer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als je zelf ingeschreven wenst te blijven.

Wij beschermen de gegevens die wij ontvangen.

Wij beschermen de gegevens die wij versturen of met derden delen.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Voor bovenstaande doelstelling(en) zullen wij onder meer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden dor Lotus Haarmode opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie maximaal 7 jaar.

Wij beschermen de gegevens die wij ontvangen.

Wij beschermen de gegevens die wij versturen of met derden delen.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door ons verwerkt ten behoeve van het uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) zullen wij onder meer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Wij beschermen de gegevens die wij ontvangen

Wij beschermen de gegevens die wij versturen of met derden delen

Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens die bij ons werkzaam zijn (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegewoordiger.

Bewaartermijn Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Contactgegevens

Zijn er vragen? Neem gerust contact op met:
Kirstin Hilhorst
Lotus Haarmode
huis ter heideweg 52
3705 LZ, Zeist